Maketing Là Gì ? Mô Hình Marketing 4P Có Còn Phù Hợp Không

Marketing là tổng hợp các hoạt động được xây dựng nhằm phát triển để giải quyết nhu cầu và mong muốn của cá nhân cũng như của xã hội . Marketing là tập hợp chuỗi hoạt động và tiến trình nhằm tạo lên sự tương tác trong xã hội con người , các hoạt...

Bài viết nên đọc