Marketing là tổng hợp các hoạt động được xây dựng nhằm phát triển để giải quyết nhu cầu và mong muốn của cá nhân cũng như của xã hội . Marketing là tập hợp chuỗi hoạt động và tiến trình nhằm tạo lên sự tương tác trong xã hội con người , các hoạt động và tương tác nhằm thúc đẩy để tạo lên giá trị tài chính tiền tệ một cách trực tiếp cũng như gián tiếp thông qua thương hiệu và uy tín . Thuật ngữ Marketing đã xuất hiện vào năm 1944 , sự ra đời của Marketing xuất hiện trong lền sản xuất tư bản . Vai trò của marketing là nhằm giải quyết những bất cập và mâu thuẫn giữa Cung – Cầu  ,trong lịch sử ra đời thì Hoa Kỳ là nơi khởi sinh Marketing  sau đó được phát triển ở các nước tư bản kinh tế phát triển . Với khả năng giải quyết được mâu thuẫn giữa Cung Và Cầu lên ngày nay ở Việt Nam Marketing đã trở thành môn môn học bắt buộc . Trong mô hình kinh tế hiện tại cũng như vai trò cân bằng Cung – Cầu thì Marketing ngày càng khẳng định được vị thế cũng như khẳng định sự thành công của mỗi Doanh nghiệp ,bởi nếu cán cân Cung – Cầu không được cân bằng sẽ tạo lên những hệ lụy không mong muốn như tồn kho , thất nghiệp , phá sản ,….

 Làm Marketing là làm gì : Marketing ngày nay vẫn là một câu hỏi gây lên nhiều sự tranh cãi . Vẫn trưa có được một khái niệm cụ thể và chi tiết . Phạm trù của Marketing là rất lớn và bao trùm bởi một qui trình của Marketing là sản xuất – Định giá – Phân phối – Chiêu thị  , ngày nay thông thường chúng ta vẫn xây dựng Marketing trên mô hình 4P . Trong mỗi nghành nghề kinh doanh thì chúng ta tinh chỉnh 4P để phù hợp với đặc thù của mỗi một doanh nghiệp và một dịch vụ cụ thể : Ví dụ như trong các hoạt động tiếp thị  của công nghiệp hoặc là mô hình B2B ( mô hình chia sẻ giữa Doanh nghiệp với Doanh nghiệp ) thì chúng ta cần phải xét tính chất lâu dài ( hợp đồng , thỏa ước ) , trong các hoạt động dịch vụ mà doanh nghiệp trực tiếp phân phối hàng hóa mà doanh nghiệp tự sản xuất thì cần chú ý nhiều tới thương hiệu nhãn hàng , tiềm thức …..
Ngày nay chúng ta vẫn trưa có xây dựng một chiến lược Marketing cố định ,trưa thể xây dựng một hệ thống Marketing để áp dụng cho mỗi nghành nghề . Để hoạt động Marketing được hiệu quả thì chúng ta cần phải tập hợp các bộ phận Nghiên cứu và phát triển sản phẩm , Tiếp thị -Quảng cáo , Bán hàng , Vận chuyển , Chăm sóc khách hàng , Truyền thông …. Chính vì cần phải tập hợp nhiều bộ phận lại lên chúng ta gặp nhiều khó khăn trong việc đồng nhất về nhân sự , dào cản pháp lý , . Dưới đây là một số mô hình Marketing phổ biến và hiệu quả cao mà chúng ta thường thấy .
Mô hình 4P : Đây là mô hình cơ bản nhất trong hoạt động Marketing . Đặc thù của mô hình này là phối trộn bốn yếu tố ( product – price – place – promotion )  .

  • Yếu tố sản phẩm ( product) yếu tố sản phẩm là một yếu tố quan trong bởi vì hành vi tiêu dùng – Sử dụng sản phẩm cần phải phù hợp với mong muốn và điều kiện cần để sử dụng sản phẩm . Trong yếu tố sản phẩm thì mỗi doanh nghiệp cần phải nhấn mạnh sự khác biệt của sản phẩm mà doanh nghiệp tạo dựng lên .
  •  Yếu tố Kênh phân phối ( place)  ,trong mô hinh 4P thì kênh phân phối cần được hiểu là một hành động hay một động thái mang sản phẩm tới khách hàng đúng với yêu cầu của khách hàng
  • Yếu tố giá thành ( place ) yếu tố giá thành là một yếu tố làm cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp , để giải quyết được yếu tố này chúng ta cần phải khách quan nhìn nhận và đánh giá xem giá sản phẩm của chúng ta so với đối thủ cạnh tranh , cần nghiêm túc đánh giá khách quan xem giá sản phẩm của chúng ta so với giá trị thực của sản phẩm đã được tối ưu trưa .
  • Yếu tố tiếp thị và quảng bá : Đây là bước cuối cùng trong mô hình Marketing 4P . Hoạt động tiếp thị và quảng bá là những tương tác giữa người tạo ra sản phẩm –Dịch vụ với khách hàng . Các tương tác này cần được tạo dựng dựa trên hành động và động thái quảng cáo ,truyền thông , bán hàng , chăm sóc khách hàng , ….tất cả các tương tác trong tiếp thị và quảng cáo không đơn thuần chỉ là xúc tiến phát triển doanh số ( giá trị tài chính ) mà còn cần phải chú y tới giá trị hình ảnh thương hiệu và nhãn hàng của doanh nghiệp . Các tương tác này có ảnh hưởng rất lớn vào tiềm thức của khách hàng lên cần xây dựng kế hoạch chu đáo và hoàn thiện tốt nhất có thể .